Amser Gwasanaeth

Mae Amser Gwasanaeth yn adnodd ar-lein ar gyfer Ysgolion Cynradd, yn cynnwys gwasanaethau Cristnogol creadigol sydd yn hygyrch i’r ysgol gyfan ac yn addas ar gyfer yr amser o gyd-addoli.

Naaman – Arwe oedd angen Duw

Newyddion da y Pasg

Dydd y Cofio

Josua, Caleb a’r Sbïwyr – Cyfnod Sylfaen

Grillo’r Arth

Os hoffech i rywun ymweld â’ch ysgol i gymryd gwasanaeth (yn fyw neu’n rhithiol), cysylltwch â ni: